Meststoffen
- STRUCTURAL TYPE 50 -

Doel: Universele meststof voor siertuin, moestuin, vaste planten, borders, potplanten, bomen struiken, hagen, Heesters, kruipende meerderjarigen, onderhoudsbemesting voor gazons.

Productinformatie:
Complete meststof voor de hele tuin (breedwerkend).
Rijk aan kalium voor bloeiende planten, fruit en groenten.
Bevat een rijke basis aan organische stof (40%)
Vlot strooibare kruimel (microkorrel)

Formule: 7-6-8 (+3)

Samenstelling:
7% stikstof (N), waarvan 3.5% organisch gebonden stikstof, afkomstig van beendermeel,
bloedmeel, verenmeel en vinasse.
3.5% ureumstikstof
6% fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
8% kaliumoxide (k2O), oplosbaar in water
3% magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
40% organische stof afkomstig van beendermeel,bloedmeel, verenmeel en cacaodoppen
Chloorarm

BEVAT DIERLIJKE EIWITTEN. VEE MAG NIET OP HET LAND KOMEN GEDURENDE TEN MINSTE 21 DAGEN NA HET GEBRUIK HIERVAN OP HET LAND.

Gebruiksaanwijzing:
Strooi zo egaal mogelijk, het liefst bij regenachtig weer.
10-15 Kg/are (100 m2) = 100 à 150g/m2 in het voorjaar (maart-mei) en herhaal
5-10 Kg/are (100 m2)= 50 à 100 g/m2 in de zomer en najaar (Juni-september).
1 handvol is ongeveer 50g.

Verkrijgbaar in : 20 Kg en 10 Kg- STRUCTURAL TYPE 51 -

Doel:
GAZONMESTSTOF met indirecte werking tegen mos. Als startbemesting en onderhoudsbemesting voor gazons. Bij mosaantasting in gazons.

Productinformatie:
Complete samengestelde organische NPK-meststof met extra magnesium en met een indirecte werking tegen mos. De mosremming is gebaseerd op een fysiologische werking via de wortels van het mos; zodat het mos langzaam afsterft. Tegelijk zal het gras de vrijgekomen plaats innemen en het mos verdringen. Een bijkomend voordeel is dat Structural gazonmest geen roestvlekken veroorzaakt op betegeling. Er is geen gevaar voor
schade aan het gazon wanneer de aangeduide dosering wordt gerespecteerd (15 kg/are= 100 m²). Omdat de werking indirect tegen de mosontwikkeling is gericht en niet werkt via verbranding; is Structural gazonmest enkel efficiënt als men het strooit wanneer het gazon
groeit (tijdens voorjaar, zomer en najaar). Tijdens de winter zijn de buitentemperaturen te laag voor een goede groei en zal Structural gazonmest onvoldoende resultaat geven. De beste resultaten worden verkregen bij temperaturen boven de 15°C.

Formule: 8-3-20 (+3) met Fe

Samenstelling:
8% stikstof (N), waarvan 4% organisch gebonden stikstof, afkomstig van beendermeel, bloedmeel, verenmeel, cacaodoppen en vinasse
4% ureumstikstof
3% fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
20% kaliumoxide (K2O), oplosbaar in water
3% magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
0,2% ijzer (Fe) oplosbaar in water
30% organische stof afkomstig van beendermeel, bloedmeel, verenmeel en cacaodoppen

BEVAT DIERLIJKE EIWITTEN. VEE MAG NIET OP HET LAND KOMEN
GEDURENDE TEN MINSTE 21 DAGEN NA HET GEBRUIK HIERVAN OP HET LAND.

Gebruiksaanwijzing:
Strooi zo egaal mogelijk, het liefst bij regenachtig weer.
15 kg per are (100 m²) in het voorjaar (maart-april) en herhaal
5-10 kg per are (100 m²)in de zomer (juli-augustus).
1 handvol is ongeveer 50 g meststof.
De aangegeven dosering respecteren maar niet overschrijden.

Verkrijgbaar in : 20 kg en 10 Kg


- STRUCTURAL TYPE 52 -

Doel: Universele professionele meststof voor Siertuin, serreteelten, vaste planten, borders, potplanten, bomen, struiken, hagen, heesters, kruipende meerderjarigen, onderhoudsbemesting voor gazons, bodems met een te hoog
fosforgehalte.

Productinformatie:
Complete meststof voor de hele tuin (breedwerkend).
Rijk aan kalium voor de bloeiende planten, fruit en groenten
Bevat ureum voor een snel effect.
Bevat een rijke basis aan organische stof (40%).
Vlot strooibare korrel
Formule: 7-4-10 (+3)

Samenstelling:
Samengestelde organische NPK meststof, bevattende magnesium 7-4-10 (+3)
7% stikstof (N), waarvan 4 % organisch gebonden stikstof, afkomstig van beendermeel, bloedmeel, verenmeel en vinasse
3 % ureumstikstof
4% fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
10% kaliumoxide (K2O), oplosbaar in water
3% magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
40% organische stof afkomstig van beendermeel, bloedmeel, verenmeel en cacaodoppen
Chloorarm

Bevat dierlijke eiwitten. Vee mag niet op het land komen gedurende ten minste 21 dagen na het
gebruik hiervan op het land.

Gebruiksaanwijzing:
10-20 kg per are (100 m²) =100 à 200 g/m² of volgens bodemontleding.
1 handvol is ongeveer 50 g.

Verkrijgbaar in: 25 kg


- STRUCTURAL KOEMESTKORREL TYPE 53 -

Doel:
Universeel bodemverbeterend middel voor op alle bodems, moestuin, fruittuin, siertuin, aanleg van gazons, enz… Verhoogd het humusgehalte en vochthoudend vermogen in de bodem, stimuleert de voedselopname van de planten.

Productinformatie:
Dit product is een organisch bodemverbeterend middel gemaakt van koemest dat werd gedroogd en gesteriliseerd. Hierdoor is dit product vrij van onkruidzaden, insecten en ziektekiemen. Het bevat een hoog gehalte aan organische stof.
Vlot strooibare korrel.

Samenstelling:
organisch bodemverbeterend middel op basis van gedroogd koemest.
Organische stof : 60%

Gebruiksaanwijzing:
Strooi zo egaal mogelijk, het liefst bij regenachtig weer en in het najaar of winter (voor de teelt).
Bij aanleg 2Kg/m2 uitstrooien en inwerken.
Als onderhoudsbemesting : 500g/m2 voor moestuin
250g/m2 voor siertuin,bloemenborders, fruittuin
100g/m2 voor gazons
1 handvol is ongeveer 50 g meststof.
De aangegeven dosering respecteren maar niet overschrijden.

Verkrijgbaar in : 25 kg

- STRUCTURAL TYPE 54 -

Doel
: Structural korrelkalk brengt de zuurtegraad van uw bodem terug op peil waardoor de voedselopname van de planten wordt bevordert. Planten groeien beter en bloeien langer
op een bodem die werd bewerkt met Structural korrelkalk.
Structural korrelkalk is snel werkzaam.
Toe te passen op alle bodems, gazons, moestuin, fruittuin en siertuin

Productinformatie
:
Deze korrelkalk werd ontgonnen uit groeven ontstaan door algenafzetting. Het is een 100%
natuurzuiver product dat naast Calcium ook nog een belangrijk bestanddeel Magnesium bevat. Het product is gekorreld, zonder toevoeging van chemische stoffen, en bevat zeer weinig stofdeeltjes, waardoor het zeer gebruiksvriendelijk kan worden uitgestrooid.

Samenstelling: KALKMESSTOF
Gekorreld calciumcarbonaat
Zuurbindende waarde (NW): 54
Magnesiumoxyde (Mgo): 5% oplosbaar in mineraalzuur

Fijnheid: Ten minste 90% doorgang door een zeef van 0.160 mm

Gebruiksaanwijzing:
Strooi zo egaal mogelijk, het liefst bij regenachtig weer en 1 keer per jaar. Kan in alle seizoenen van het jaar maar het best in de winter of vroege voorjaar (voor de teelt).
10 kg per are (100 m²) op zandige bodems.
15 kg per are (100 m²) op lemige of klei bodems.
1 handvol is ongeveer 50 g meststof.
De aangegeven dosering respecteren maar niet overschrijden.

Verkrijgbaar in : 25 kg

- STRUCTURAL TYPE 70 -

Doel
: Vloeibare meststof voor balkonplanten.
Onderhoudsbemesting voor alle balkonplanten zoals surfinia, geranium, begonia, enz.

Productinformatie: Snelwerkende vloeibare NPK meststof met micronutriënten voor bloeiende balkonplanten en hanging baskets is een formule met een totale bemesting waarmee u alle voeding in één keer toedient.

Formule: 5-4-8 met micronutriënten

Samenstelling: EG-MESTOF
Oplossing van NPK meststoffen 5-4-8 met micronutriënten
5% stikstof totaal (N), waarvan 1.8% nitraatstikstof
0.5% ammoniumstikstof
2.7% Ureumstikstof
4% fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in water
8% kaliumoxide (K2O), oplosbaar in water
Micronutriënten (oplosbaar in water) 0.01 % Boor (B)
0.007% Koper (Cu)*
0.02 % Ijzer (Fe)**
0.01 % Mangaan (Mn)*
0.001% Molybdeen (Mo)
0.003% Zink (Zn)
* Chelaatvormer EDTA
**Chelaatvormer DTPA

Gebruiksaanwijzing:
Fles bewaren bij minimum 5°C en goed schudden voor gebruik.
Buiten bereik van kinderen houden.
De meststof mengen met gietwater à 5 ml per liter water . Tijdens het groeiseizoen wekelijks aangieten aan de voet van de plant.
Gebruik de handige doseerdop door met een knijpbeweging op de fles de doseerunit te vullen. De inhoud van de doseerunit is 20 ml en dient te worden vermengd met 4 liter water.

Verkrijgbaar in: 1000 ml e (1.160kg)


- STRUCTURAL TYPE 71 -

Doel: Vloeibare meststof voor kamerplanten. Onderhoudsbemesting voor alle kamerplanten zoals ficus, palmea, philodendron, enz

Productinformatie:
Snelwerkende vloeibare NPK meststof met micronutriënten voor kamerplanten is een formule met een totale bemesting waarmee u alle voeding in één keer toedient.
Formule: 8-5-5 met micronutriënten

Samenstelling: EG-MESTSTOF
Oplossing van NPK meststoffen 8-5-5 met micronutriënten
8% stikstof totaal (N), waarvan 1.5% nitraatstikstof
1.5% ammoniumstikstof
5.0% Ureumstikstof
5% fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in water
5% kaliumoxide (K2O), oplosbaar in water
Micronutriënten (oplosbaar in water) 0.01 % Boor (B)
0.007% Koper (Cu)*
0.02% Ijzer (Fe)**
0.01 % Mangaan (Mn)*
0.001% Molybdeen (Mo)
0.003% Zink (Zn)
* Chelaatvormer EDTA
**Chelaatvormer DTPA

Gebruiksaanwijzing:
Fles bewaren bij minimum 5°C en goed schudden voor gebruik.
Buiten bereik van kinderen houden.
De meststof mengen met gietwater à 5 ml per liter water . Tijdens het groeiseizoen wekelijks aangieten aan de voet van de plant.
Gebruik de handige doseerdop door met een knijpbeweging op de fles de doseerunit te vullen. De inhoud van de doseerunit is 20 ml en dient te worden vermengd met 4 liter water.

Verkrijgbaar in: 1000 ml e (1.160 kg)


- STRUCTURAL TYPE 72 -

Doel: Vloeibare meststof voor buxus. Bespuiting als bladbemesting voor buxus die niet mooi oogt (vergeling) Als bodembemesting voor buxus in pot of border

Productinformatie:
Snelwerkende vloeibare NPK meststof met micronutriënten voor buxus is een formule met een totale bemesting waarmee u alle voeding in één keer toedient.

Formule: 7-5-6 met micronutriënten

Samenstelling: EG-MESTSTOF
Oplossing van NPK meststoffen 7-5-6 met micronutriënten
7% stikstof totaal (N), waarvan 1.27% nitraatstikstof
1.00% ammoniumstikstof
4.73% Ureumstikstof
5% fosforzuuranhydride (P2O5), oplosbaar in water
6% kaliumoxide (K2O), oplosbaar in water
Micronutriënten (oplosbaar in water) 0.01 % Boor (B)
0.007% Koper (Cu)*
0.02 % Ijzer (Fe)**
0.01 % Mangaan (Mn)*
0.001% Molybdeen (Mo)
0.003% Zink (Zn)
* Chelaatvormer EDTA
**Chelaatvormer DTPA

Gebruiksaanwijzing:
Fles bewaren bij minimum 5°C en goed schudden voor gebruik.
Buiten bereik van kinderen houden.
Als bladbemesting: de meststof mengen met water à 2,5 ml per liter water en de planten hiermee bespuiten. Tweewekelijks herhalen tot de planten mooi ogen.
Als bodembemesting: de meststof mengen met water à 5 ml per liter water en aangieten aan de voet van de plant . Tweewekelijks uitvoeren tijdens groeiseizoen (maart-september). Beide handelingen mogen terzelfdertijd worden uitgevoerd.
Gebruik de handige doseerdop door met een knijpbeweging op de fles de doseerunit te vullen. De inhoud van de doseerunit is 20 ml en dient te worden vermengd met 4 liter water.

Verkrijgbaar in: 1000 ml e (1.160 kg)